Slunce nám nabízí a garantuje obnovitelný
a nevyčerpatelný zdroj energie, který je naprosto ekologický.
My Vám dodáme spolehlivé zařízení, kterým tuto energii lze čerpat.

Účinnost solárních kolektorů

Účinnost solárních kolektorů

Na většinu domů v našich podmínkách dopadne ročně více sluneční energie, než kolik ročně spotřebují.

Nicméně v zimních a chladných obdobích je slunečního svitu méně a naopak v létě je ho přebytek. Právě proto při výběru solárních kolektorů je nejdůležitější jejich účinnost, která se pohybuje v rozmezí 60–85 % při průměrném ročním osvitu (ČR cca 800 kWh/m2). To znamená, že 1 m2 plochy solárního kolektoru, v ideálních podmínkách, vyrobí 600–800 kWh. Celkový energetický zisk soustavy bez zásobníku teplé vody je však často mnohem nižší, protože taková soustava nemůže v létě ukládat nevyužitou energii, kterou kolektory vyrobí.

Nevýhody solární energie

Nejvýznamnější překážkou ve snaze o větší využití energie Slunce je poměrně malá hustota záření v naší zeměpisné šířce a významná závislost na roční době a počasí. Je ale třeba si uvědomit, že i když za tuto energii neplatíme, malá plošná hustota a nepravidelnost dodávky mají za následek vybavení systému zařízeními pro akumulaci tepla z exponovaného období pro pozdější využití, což v důsledku představuje vyšší pořizovací náklady na zařízení.

Nespornou výhodou ovšem je, že dodávka je velmi spolehlivá a plochy pro zachytávání slunečního záření máme dostatek. Navíc se jedná o obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj, který je naprosto ekologický. Není divu, že se v budoucnu bude energetický vývoj a využívání alternativních zdrojů soustředit právě tímto směrem.

Účinnost solárních kolektorů

Solární kolektory a návratnost investice

Zhodnocení investice

Ve srovnání s počáteční investicí do solárního systému lze ušetřit až 6.000 ,- Kč ročně. Zhodnocení a ušetření ročních nákladů samozřejmě závisí na místě a provedení správné instalace. Dále na současném zdroji tepla (plyn, elektřina) a případném ročním objemu ohřívané vody.

Vzhledem k trendu zdražování energie – teplo, elektřina i plyn, bude do budoucna velice výhodné mít alternativu, která nám pomůže snižovat naše účty za teplo a přitom sáma žádnou další energii k výrobě nepotřebuje.

Ploché nebo trubicové kolektory?

Pokud budeme srovnávat základní parametry konstrukcí slunečních kolektorů, je třeba zmínit skutečnost, že se bude primárně jednat o souboj ceny zařízení vs. efektivita přeměny sluneční energie na teplo.

Ploché kolektory mají oproti trubicovým nižší tepelné zisky při nedostatku přímého slunečního svitu, ale vynikají příznivou pořizovací cenou, nízkou hmotností pro snadnou instalaci a technologií automatického zastínění chránící kolektor proti přehřátí při snížení odběru tepla.

Trubicové kolektory mají naopak vyšší energetické zisky při nedostatku slunečního záření, ale efektivita je vykoupena vysokou cenou, vyšší hmotností samotného kolektoru.


Ploché nebo trubicové kolektory?
Životnost solárního systému

Životnost solárního systému

Díky využití ušlechtilých materiálu (měď, eloxovanýhliník, tvrzené sklo) při výrobě kolektorů, se jejich životnost udávána v rozmezí 25–35 let. Nejstarší ještě stále fungující kolektory pochází ze 70. let tedy slouží přes 40 let. Životnost současných kolektorů je vzhledem ke kvalitě výroby téměř dvojnásobná.

U každého zařízení je však třeba počítat alespoň s minimální údržbou. U solárních systémů je pravděpodobnost výměny elektrických částí systému (regulace, čerpadlo) za 10–15 let. Výměna nemrznoucí náplně se předpokládána zhruba po 7–10 letech. Jednou ročně je třeba provést preventivní kontrolu ukotvení kolektorů (konstrukcí).

Rizika poškození absorbéru a údržba

Trubicové i ploché kolektory jsou dimenzovány tak, aby bez obtíží odolaly i nepříznivému počasí, především pak krupobití. Kroupy do velikosti 2,5 cm by neměly kolektory ohrozit. Přesto důrazně doporučujeme všem zákazníkům, aby si svůj solární systém nechali připojistit u své pojišťovny.

Při každodenním využívání solárního systému se není třeba obávat nutnosti čištění plochy kolektoru, Běžné zašpinění způsobené atmosferickým prachem je odstraněno při deštích. Rovněž jsou kolektory koncipovány tak, že se na nich nedrží sníh, který záhy taje nebo sklouzává z kolektorů dolů.

Rizika poškození  absorbéru a údržba

Vaše nabídka do 1 minuty